Værdighedscoaching med fokus på livshistorier

Dette kursus handler om den værdighed, det giver at skrive sin livshistorie.
En livshistorie kan flytte fokus så man ser mennesket med erfaringer og livsvisdom snarere end en patient eller borger.
Samtidig får man indblik i det gode liv, borgeren har levet.

Værdighedscoaching af demente:
For personer med demens forsvinder flere og flere erindringer. Det efterlader et tab, der truer borgerens identitet. En livshistorie kan anvendes til at skabe overblik over personens liv og hjælpe dem med at erindre, hvem de og deres nærmeste er.  Kendskab til borgerens livshistorie kan – foruden at danne grundlag for værdifulde samtaler – også bruges som et værktøj til fagpersonalet, hvor kendskab til borgerens værdier, vaner og ønsker kan pege på individuelle løsninger.

Værdighedscoaching af terminale patienter:
Terminale borgere kan have være så fokuseret på deres sygdom og dét at være syg i længere tid, at de har mistet følelsen af værdighed. Ved at lave en livshistorie kan de blive erindret om, den person de var, før de blev syge. Sammen med en plejeperson kan de få sat ord på det liv, de har levet og de oplevelser der har gjort dem til dén, de også er. Dette kan medvirke til at gøre den sidste tid værdifuld.

Kurset vil være en blanding af oplæg, refleksionsøvelser og gruppeopgaver.

Det lærer du på kurset:

  • Forskellige modeller for livshistorier
  • Forskellige redskaber til brug ved skabelse af en livshistorie
  • Livshistoriens betydning for borgerens værdighed
  • Livshistoriens betydning for de pårørende og efterladte
  • Hvordan du som fagperson kan gøre brug af den nye viden om borgeren i dit arbejde med tilrettelæggelse af aktiviteter, som er meningsfulde og som højner værdigheden

Kontakt mig, hvis I er interesserede.

 

Der arbejdes med livslinjer

Gamle fotos og udklip fra dameblade er nogle af redskaberne til at skabe en livslinje