Ghostwriteren v/Maja Rosendal Avnbøg
Belvedere 29
5700 Svendborg
Tlf.: 4233 8346
post@ghostwriteren.dk
www.ghostwriteren.dk
Cvr.: 30973917

Du bedes venligst læse alle betingelserne

Alle aftaler er bindende.

Betaling
Da mine ydelser går ind under momslovens §13 om ”Kreativ Skaben”, er alle mine ydelser fritaget for moms. Dette gælder dog ikke redigering af tekster, du eller din virksomhed har skrevet, samt kursusgebyr.

Opgaver under 4.000 kr. faktureres pr. mail samtidig med, at den udførte opgave afleveres.

Når en skriftlig aftale på opgaver over 5.000 kr. er indgået, modtager du straks efter en faktura på halvdelen af opgavens fulde beløb.
Når dén er betalt, påbegynder jeg arbejdet, med mindre andet er aftalt skriftligt.
Samtidig med, at jeg afleverer den udførte opgave, modtager du en faktura på restbeløbet.

Ved større bogprojekter inddeles betalingen i tre rater – før, under og efter opgaveløsningen.

Hvis der i opgaven indgår transport over betalingsbro eller med færge, fakturerer jeg ligeledes disse udgifter.

Betalingsfrist for alle faktura er 8 dage.

Tidsforbrug
Ved alle opgaver, der ikke har en projektpris, noterer jeg dit tidsforbrug pr. påbegyndt kvarter.
I tidsforbruget indgår:
Rådgivning i løbet af opgaven, research, forberedelse, møder, telefonsamtaler, transporttid, planlægning, interviews, transskribering af optagede interviews, skriveproces, redigering, gennemgang af dine og andre kilders ændringer samt mail- korrespondance.
Dette gælder også for al korrespondance vedrørende pågældende tekst, efter opgaven er løst og afleveret.

1. møde er introducerende og uforpligtende.

Skæve tider
Mine arbejdstider – i det efterfølgende kaldet hverdagstimer – er hverdage fra 8.00 til 16.00.

Hvis opgaven kræver, at jeg arbejder mellem klokken 16.00 og 8.00 på hverdage, pålægges timeprisen et tillæg på 50 procent.

I weekender og på helligdage pålægges timeprisen et tillæg på 100 procent.

Akuttillæg
Hvis du har behov for, at jeg går i gang med din opgave inden for 8 hverdagstimer, eller hvis opgaven har deadline inden for 24 hverdagstimer, sker det mod et tillæg på 100 procent for hele opgaven, med mindre andet er aftalt på forhånd.

Dette gælder også, hvis du undervejs i processen finder ud af, at opgaven skal være færdig til en bestemt dato, uden vi på forhånd har aftalt denne dato.

Aflysninger
Du har mulighed for at ændre tider for aftaler helt frem til 24 timer, før aftalen skal finde sted.

Aflyser eller ændrer du aftaler herefter uanset grund, fakturerer jeg ½ time for telefonmøder. For fysiske møder eller interviews fakturerer jeg maks. tre timer.
Der ses bort fra force majeure.

Alle aftaler er bindende.
Dermed er der ingen fortrydelsesret på mine ydelser.
Ved kontraktbrud faktureres 1. rate af projektets pris jf. tilbud.

Se særlige aflysningsregler under Kurser.

Kurser
Tilmelding til kurserne er bindende.

Kursuspladser, der aflyses op til 21 dage, før kurset skal findes sted, faktureres med 25 % af det samlede beløb.
Kursuspladser, der aflyses mindre end 21 dage, før kurset skal findes sted, faktureres med 50 % af det samlede beløb.
Kurser, der aflyses mindre end 14 dage, før kurset skal finde sted, faktureres med 100 % af det samlede beløb

Alle kursusgebyrer er inkl. moms.

Ansvar
Jeg kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af mit arbejde.

Jeg vil gøre mit yderste for at løse opgaven korrekt og tilfredsstillende.
Men det er dit og din evt. virksomheds ansvar at sikre, at teksterne er korrekte.
Herunder at alt, eksempelvis navne og geografiske placeringer, er stavet rigtigt, og at mailadresser og telefonnumre er korrekte.

Jeg fralægger mig ethvert ansvar for injurier (Straffelovens § 267), der måtte forekomme på baggrund af interviews eller anden kildemateriale i enhver bestilt tekst.

Jeg garanterer ikke nogen resultater – hverken omtale i ønskede medier, antagelse af bøger hos forlag eller indtægter ved bogsalg.
Disse resultater afhænger af andres behov eller skøn.

Ophavsret
Når jeg skriver en tekst for dig, må du bruge den i den udstrækning, du ønsker.

Når jeg ghostwriter en bog for dig eller din evt. virksomhed, skal mit navn fremgå i kolofonen samt på en af de første sider som ”fortalt til Maja Rosendal Avnbøg” eller ”i samarbejde med Maja Rosendal Avnbøg” eller tilsvarende, med mindre andet fremgår af vores skriftlige aftale.

Øvrigt
Hvert bogprojekt begynder med et uforpligtende møde, hvorefter jeg laver et skriftligt tilbud eller en overslagspris.
Accepterer du dette, er aftalen indgået.

Med mindre andet er aftalt, har jeg i min markedsføring ret til at henvise til de tekster, jeg skriver for dig og din evt. virksomhed.